دکتر صمد اکبرزاده


رتبه علمی: استادیار

وضعیت استخدام: رسمی - تمام وقت

تحصیلات:

سمت: هیئت علمی تمام وقت

ایمیل:


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱۰۰


برگشت>>

< >