انتشارات > کتاب
1 2

1 دی 1395
ابرروندهای پزشکی
دکتر ایرج نبی پور

 

1 دی 1395
بیمارستان‌های ایران در زمان صفویّه و قاجار
نویسنده: ویلم فلور - مترجم: دکتر ایرج نبی پور

 

1 دی 1395
پزشکی آینده، پزشکی سیستمی، پزشکی P4
دکتر ایرج نبی پور، دکتر مجید اسدی

 

25 امرداد 1392
نظریه‌ی رهیافت میان رشته‌ای در پزشکی
دکتر ایرج نبی پور

 

24 امرداد 1392
نرم تنان دارویی خلیج فارس
دکتر ایرج نبی پور، دکتر آرزو نجفی، امیر رضا بوالخیر

 

2 امرداد 1392
آینده نگاری فناوری؛ ابزاری برای توسعه‌ی پایدار جامع
دکتر ایرج نبی پور

 

1 امرداد 1392
طب سینایی در گذار به مدرنیته در ایران قاجار
دکتر ایرج نبی پور

 

1 امرداد 1392
نقشه‌ی علمی بنیاد ملی سلامت آمریکا و اقتصاد دانایی محور
دکتر ایرج نبی پور

 

1 امرداد 1392
شـهر دانایـی؛ راهنمایی برای سیاست‌گذاران توسعه‌ی شهری
دکتر ایرج نبی پور

 

13 مهر 1391
راهنمای ارزیابی اثر بر سلامت در صنعت نفت و گاز
دکتر ایرج نبی پور

 
1 2
 آرشیو
  
از تا

< >