مشکلات رشد

1391/6/29 0:0
علت مشکل رشد به نوع اختلال رشد بستگی دارد. بعضی مشکلات رشد ژنتيکی هستند، در حاليکه ديگر مشکلات ممکن است ناشی از مشکلات هورمونی يا جذب نامناسب غذاها باشند.

چه عاملی باعث ايجاد مشکلات رشد می شود ؟

علت مشکل رشد به نوع اختلال رشد بستگی دارد.

بعضی مشکلات رشد ژنتيکی هستند، در حاليکه ديگر مشکلات ممکن است ناشی از مشکلات هورمونی يا جذب نامناسب غذاها باشند.

علتهای مشکلات رشد معمولاً در طبقه بندی زير قرار می گيرد :

کوتاهی قد فامیلی :

 کوتاهی قد فاميلی نوعي تمايل ارثي خانوادگی براي کوتاهی قد است .  

تأخير رشد ذاتی همراه با بلوغ عقب افتاده :

 اين مورد کودکی است که کوتاهتر از حد متوسط است و ديرتر از حد متوسط وارد بلوغ
می شود اما به ميزان طبيعي رشد می کند. بسياري از اين کودکان در نهايت تقريباً به قد والدين خود می رسند.

بيماريهايی که کل بدن را تحت تأثير قرار می دهند ( معروف به بيماريهاي سيستميک ) :

- سوء تغذيه

- سوء تغذيه دائم، از اينکه کودک به تمام رشد بالقوه خود دست پيدا کند جلوگيری میي کند. يک تغذيه متعادل از اين اختلال جلوگيري می کند يا آن را تصحيح می کند .

- بيماريهای دستگاه گوارش

- بيماری کليه

- بيماری قلبي

- بيماری ريوي

- ديابت

- استرس های شديد

بيماريهای هورمونی

- فقدان هورمونهای تيروئيدی

توليد کافي هورمونهای تيروئيدی برای رشد طبيعی استخوانها ضروری است .

- سندرم کوشنيگ

سندرم کوشنيگ می تواند بوسيله اختلالات بيماری که ناشی از افزايش ترشح کورتيکو استروئيدها توسط غدد فوق کليوی هستند، ايجاد شود .

- نقائص هورمون رشد

در اين اختلالات رشدی، مشکلی در غده هيپوفيز ( غده کوچکی در قاعده مغز ) که هورمونهايی را از جمله هورمون رشد ترشح می کند، وجود دارد .  

مشکلات مادرزادی در بافتها در هنگام رشد

- محدوديت رشد داخل رحمی

 در اين وضعيت، رشد کند داخل رحمی حين حاملگي اتفاق می افتد، نوزاد با وزن کمتر و قد کوتاهتر از حد طبيعی در مقايسه با نسبت قامت خود متولد می شوند.

- ناهنجاريهای کروموزومی

 داشتن کروموزومهای زيادی يا کروموزومهای کم می تواند معضلاتی را براي سلامتی ايجاد کند، از جمله اين معضلات، مشکلات رشد است. يکی از ناهنجاريهای کروموزومی که از تعداد کم کروموزومها ناشی مي شود در زير آورده شده است :

- سندرم ترنر

 سندرم ترنر يک بيماری ژنتيکی است که در دختران ديده می شود و باعث می شود آنها کوتاهتر از ديگران باشند و با وجود رسيدن به سن جواني به بلوغ جنسی نرسند. شدت اين مشکل در ميان افراد مبتلا متفاوت است. ديگر مشکلات رشدی نيز ممکن است، قلب و دستگاه کليوی را درگير کند. بسياری از اين مشکلات می توانند با درمان طبی تصحيح و درمان شوند. سندرم ترنر در يک دختر از هر 2500 دختر متولد شده رخ می دهد .

ظاهر سندرم ترنر از يک کروموزوم * از دست رفته در هر کدام از سلولهاي بدن ناشی می شود.

- ناهنجاريهای اسکلتی ( بيماريهای استخوانی يا ديسپلازی های اسکلتی )

 بيش از 50 نوع بيماری استخوانی که بسياری از آنها ژنتيکی هستند، می تواند بر قد و رشد تأثير بگذارد. شايعترين بيماری آکندروپلازی است که نوعی کوتاهي قد است، که در آن بازوها و پاهای کودک به نسبت طول بدن کوتاهتر هستند.علاوه بر اين، غالباً تنه طبيعي و سر بزرگ است.

بلند قامتي

- بلندی غير معمول در دختران

برخی دختران ممکن است در صورت بلند بودن والدين خود، به شکلی نامتناسب با سن خود بلند شوند.

- بلوغ زودرس

اين اختلال رشدی به وسيله شروع زود هنگام بلوغ مشخص می شود که در آن يک کودک براي سنش بلند قد است اما به دليل نمو سريع استخوانی رشدش در سنين پايين متوقف خواهد شد و اين افراد ممکن است در بزرگسالی کوتاه قد باشند .

- شرايط ژنتيکی

چند وضعيت ژنتيکی است، که منجر به قامت بلند می شود . در اين حالات ساير مشکلات مربوط به سلامتی هم وجود دارند .

ايديوپاتيک

 چند اختلال رشدی وجود دارد که ايديوپاتيک محسوب می شود، يعني دليل شناخته شده ای برای آن اختلال رشد وجود ندارد .

علايم اختلال رشد چه چيزهايی هستند ؟

 برخی مشکلات رشد ممکن است، بلافاصله پس از تولد تشخيص داده شوند. چرا که کودک ممکن است به طور غيرطبيعی برای سن خود کوچک باشد. به هر حال، بسياری از مشکلات رشد بعداً مشخص خواهند شد، زمانی که کودک کوچکتر از همکلاسی هايش به نظر می رسد، يا زمانی که در يک دوره يکساله ميزان رشد چندان قابل توجه نبوده است. علايم اوليه ای که می تواند نشان دهنده اختلال رشد باشد، وقتي است که يک کودک کمتر از 5 سانتي متر در سال پس از دومين سال تولدش رشد می کند . نشانه های اختلال رشد ممکن است ديگر مشکلات و وضعيتهاي طبی را تقليد کنند. هميشه برای تشخيص با پزشک کودک خود مشورت کنيد.


مشکلات رشد چگونه تشخيص داده می شوند ؟

 تشخيص يک مشکل رشد بايد توسط پزشک فرزندتان گرفته شود. روش استفاده شده برای تشخيص بستگی به نوع اختلال رشدي موجود، خواهد داشت . بعلاوه آنکه يک سابقه پزشکی کامل و معاينه پزشکی، آزمايشات تشخيصی ممکن است شامل موارد زير باشد :

- در طول يک دوره زمانی سلامتی و رشد کودک را مشاهده کنيد .

- آزمايشات خونی ( برای رد اختلالاتی هورمونی ، خونی و ساير اختلالات همراه با نقص رشد )

- عکسبرداری از استخوان که در آن انرژی الکترومغناطيس برای توليد تصاويری از استخوان و اندامهای داخلي بر روی فيلم استفاده می شود ( براي تعيين بلوغ و رشد بالقوه استخوانها ).

- تعيين عملکرد غده هيپوفيز که هورمون رشد را توليد و ترشح می کند .

درمان اختلالات رشدی

 درمان خاص مشکلات رشد توسط پزشک کودک شما و بر اساس موارد زير انجام می شود .

- سن کودک شما ، سلامتی کلي و سابقه پزشکی

- وسعت مسئله

- تحمل کودک شما در مورد دارو ، روش درمانی يا درمان خاص

- انتظار سير بيماری

- نظر يا اولويت شما

 درمان مشکلات رشد، بستگي به نوع اختلال رشدی موجود خواهد داشت.اگر يک وضعيت طبي باعث ايجاد مشکل رشدی شده است، درمان آن وضعيت می تواند مشکل را کاهش دهد.

ترجمه : دکتر رها پازوکی - مرداد 84

 


تاریخ بروز رسانی:   2 مهر 1391

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | فايل متن
< >