آینده نگاری فناوری؛ ابزاری برای توسعه‌ی پایدار جامع: آینده‌نگاری فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

1392/5/25 0:0

طیّ بیست سال آینده، اندازه­ی اقتصاد جهان دو برابر خواهد شد و در همین راستا نیز مصرف انرژی جهان روند فزآینده­ای خواهد داشت(31). چنین است که امروزه، مسئله­ی انرژی در قلب برنامههای کلیدی اقتصادی، زیست محیطی و توسعه‌ای جهان قرار گرفته است و آینده­ی انرژی در تمام برنامههای آینده‌نگاری، بخش مهمی را به خود اختصاص داده است.
بر اساس انجمن بین‌المللی انرژی، نیاز جهانی انرژی به رشدی بالغ بر 60 درصد طیّ 25 سال آینده خواهد رسید. با تمام رشد قابل پیش‌بینی در پیشرفت سوختهای زیستی، و بهره برداری از انرژی خورشیدی و باد هنوز نیز در 25 سال آینده، منبع قابل اتکای انرژی برای رویارویی با چالشهای فزآینده نیاز بشر، سوختهای فسیلی خواهند بود(31).
در نتیجه، از اواخر دهه 1990، بسیاری از کشورها و شرکتهای غول صنعت نفت و گاز جهان، به تدوین برنامههای آینده خود در قالب نسل سوم پروژههای آینده‌نگاری فناوری پرداخته‌اند که در این میان میتوان به برنامه موفق ”پتروبراس Petrobras“ برزیل، نروژ، آفریقای جنوبی و آمریکا اشاره کرد(36-32).
نکته قابل توجه در این برنامه­های آینده‌نگاری آن است که بر عکس نگاه سنتی تدوین آینده با ابزارهای کلاسیک، یک تلاش هم‌گرایانه­ی جمعی با شرکت تمام ذی‌نفعها برای ترسیم آینده­ی صنعت نفت و گاز و تدوین اولویتها و یافت گلوگاههای فناوری این صنعت آغاز گردیده است و این تلاشها در زیر چتر فضای اعتقاد به آینده، با ویژگی عدم قطعیت و پیچیدگی شکل گرفته‌اند.
در افق این برنامه­ها، نیل به فزونی در کیفیت زندگی و نیز توسعه­ی پایدار جامع جای دارد(33).
سازمان اُپک (OPEC) با کنترل 80 درصد از تأمین نفت جهان، برنامه­ی استراتژیک آینده‌نگارانه­ی خود را در دست تدوین دارد(37). از این رو، در مقیاس منطقه­ای، ایران به عنوان دوّمین تولید کننده­ی بزرگ این گروه، میبایست با نگاه به ظرفیت بالای اُپک در آینده­ی انرژی جهان، برای رویارویی با چالشهای هزاره‌ی جدید و ابر روندهای گستره­ی انرژی (مانند میل جهان به سوی انرژیهای نو و تجدید پذیر و نیز کربن زدایی منبع انرژی به منظور گریز از سوختهای فسیلی با آلآیندههای بالا و درخشش سیستم نوآوری در زنجیره­ی تولید نفت و گاز) به تدوین برنامه­ی آینده نگارانه­ی خود در علم و فناوری در گستر­ه­ی صنعت نفت و گاز بپردازد، زیرا بدون تدوین این برنامه، امکان آفرینش توسعه­ی پایدار جامع در جهان پر از عدم قطعیت و مملو از پیچیدگی، وجود نخواهد داشت. بنابراین برای نیل به توسعه­ی پایدار، برنامه­ی آینده‌نگاری فناوری، با یک روش علمی‌، میتواند همچون ابزاری کلیدی، نقش مهمی ایفا کند.  
با نگاه ژرف به اساس تئوری آینده‌پژوهی، روش‌شناسی علمی آینده‌نگاری علم و فناوری و نیز تجربه­ی کشورهای دیگر جهان، برنامه­ی کلان آینده‌نگاری فناوری در صنعت نفت و گاز ایران را میتوان به سیمای تصویر 61 ترسیم کرد.

 

 

در همین فاز، وضعیت موجود کشورهای جهان و ایران و چگونگی رویکرد آنها به فناوریهای نو مورد ارزیابی قرار میگیرد. در حقیقت با بررسی منابع و گردآوری داده­ها و اطلاعات، کارشناسان در این فاز، کار ترازیابی صنعت نفت و گاز را انجام میدهند و نیز با بررسی بازار کسب و کار به پایش رقبا (کشورهای عمده­ی صادر کننده­ی نفت و گاز و شرکتهای بزرگ تولید کننده­ی نفت و گاز منطقه‌ای و بین‌المللی) میپردازند.
آنگاه پس از آنکه این اطلاعات و دادههای خام بدست آمد، یک گروه کوچک از خبرگان، به تجزیه و تحلیل آن‌ها پرداخته و از این طریق، ”عناوین“ و ”پرسشهای“ لازم برای درج در پرسشنامه­ی دلفی و ارائه به میزگرد خبرگان شکل میگیرد.

فاز 2: رهیافت برون‌یابی
Extrapolative approaches

در فاز دوم، پرسشنامه برآمده از فاز اول به گروهی نسبتاً بزرگ از خبرگان که در حوزههای فناوری، تولید محصول و برنامهریزی نفت و گاز فعال هستند، داده میشود و از آنان درخواست میشود تا نسبت به پیش‌بینی فناوریهای مرزشکن و چشمگیر 10 تا 30 سال آینده اقدام نمایند و محصولات، فرآوردهها و سامانههای مهم و جدیدی را که طی 10 تا 30 سال آینده پدید میآیند را پیش‌بینی کنند و نیز براساس آنالیز STEEP (S= اجتماعی،            T= تکنولوژیک، E= زیست محیطی، E= اقتصادی و P= سیاسی) به شناسایی روندهای مرز شکن و تأثیرگذار اجتماعی، زیست محیطی، اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مؤثر برحوزه­ی صنعت نفت و گاز بپردازند و پاسخ آنها به پرسش‌هایی درباره­ی فناوریهای نو و کلیدی و تحلیل روندهای کلان مؤثر بر فناوریهای نفت و گاز به صورت خاص و علم و فناوری به صورت عام، پس از تجزیه و تحلیل کمّی و کیفی، دوباره به آن‌ها بازخوراند میشود. همان پرسشها دوباره از آن‌ها پرسیده میشود و هنگامی که با این تکرار چرخش پرسش نامه، به یک هم‌گرایی در پاسخها رسیده شد (روش دلفی)، این نتایج به یک گروه محدودتر از خبرگان که به صورت میزگردی کنار هم آمده‌اند، ارائه خواهد شد.

از همین گروه محدودتر از خبرگان ”Expert panel“، خواسته میشود، افزون بر تحلیل دادههای روش دلفی، خود نیز نسبت به پیش‌بینی فناوریهای مرز شکن و چشمگیر 10 تا 30 سال آینده به شیوه طوفان ذهن انگیزی Brain storming اقدام کرده و به آنالیز STEEP بپردازند.
همچنین با پیدا کردن فرصتها و تهدیدات خارجی از طریق آنالیز ”SWOT“ نسبت به تدوین یک ماتریکس ”روند - STOW“ در صنعت نفت و گاز اقدام نمایند.

فاز 3: رهیافت هم‌گرایی

در این فاز، یک پانل شامل خبرگان صنعت نفت و گاز (ترجیحاً کسانی که در میزگرد خبرگان فاز دوم شرکت کرده‌اند)، آینده‌پژوهان، تصمیم‌گیران و سیاست‌گزاران صنعت نفت و گاز، نمایندگان شرکتهای خصوصی و دولتی و نیز نمایندگان جامعه­ی مدنی تشکیل میشود و برون ده­ی میزگرد خبرگان برای آن‌ها ارائه میگردد و پس از بحث گروهی و دریافت نظر آن‌ها، نسخه­ی نهایی به دو گروه از خبرگان جهت نگاشت راه فناوری و تدوین سناریو در گستره­ی صنعت نفت و گاز سپرده میشود.

فاز 4: رهیافت خلاقانه
Creative approaches

در کنار رهیافت راه فناوری ”Tecnology roadmapping“ به صورت جداول گرافیکی چند لایه­ی زمان‌دار و ترسیم روندها و پیشرانهای مربوطه، گروهی از خبرگان نیز به سناریو نویسی جهت خلق چندین آینده­ی ممکن، براساس دادههای برون یافته از فازهای قبل، میپردازند.

فاز 5: تدوین راهبردها و سیاست‌گزاری

در یک کمیته­ی عالی با حضور خبرگان و آینده‌شناسان، براساس چشم اندازهای برآمده از فاز 4 و نگاه به سندهای بالادستی، نسبت به تدوین الزامات و راهبردها اقدام میشود. در فاز اول، میتوان با پیمایش محیطی، دید بسیار گسترده از چگونگی سرمایه‌گذاری در R&D صنعت نفت و گاز در کشورهای گوناگون مانند ایالت متحده، انگلستان، نروژ، کانادا، استرالیا، مکزیک و اتحادیه­ی اروپا و نیز سیاستهای انرژی آن‌ها بدست آورد و همچنین در همین فاز به آنالیز ویژگیها و سرمایه‌گذاری در بخش R&D فعالان کلان بین‌المللی عرصه­ی نفت و گاز مانند ExxonMobil، BP، Shell، Chevron Texaco و TotalFinal EIF بدست آورد(34). در فاز پیش‌بینی فناوریهای مرز شکن و تحول برانگیز، در میزگرد خبرگان و چرخشهای نظر سنجی به شیوه­ی دلفی، شرکت کنندگان به فناوری‌هایی که میتوانند دی اکسیدکربن را برگرفته و نیز از فناوریهای ذخیره که موجب افزایش بازیافت فرآوردههای نفتی شده و آلودگیهای زیست محیطی را کاهش میدهند به بحث میپردازند(37). زیرا توجه به این فناوریها موجب خواهد شد که همچنین از بار آلودگیها و تغییرات آب و هوایی در نتیجه ورود دی اکسید کربن و متان به جو زمین گرفته شود(32). همچنین خبرگان با آینده‌نگاری فناوری در فناوریهای جدید و جذابِ تولید محصولات و حل مسائل سیستمی و نیز فناوری‌هایی با پتانسیل بالای رقابتی به اندیشه میپردازند. افزون بر این، از خبرگان درخواست میشود با رصد آینده­ی انرژیهای جایگزین دیگر (مانند سوختهای زیستی، انرژی هسته‌ای و هیدروژنی) سرنوشت آینده­ی این انرژی­ها را با آینده­ی صنعت نفت و گاز پیوند دهند. این پیوند از دو زاویه قابل بحث خواهد بود. یکی آنکه دیگر فناوریهای انرژی مانند Photovolatic array، توربینهای بادی و سیستمهای پیشرفته­ی قدرت هسته‌ای، از اجزاء بسیار مهم یک رهیافت جامع انرژی در آینده خواهند بود؛ و از زاویه­ی دیگر نیز با روند تمایل به حذف انرژیهای کربنی، روند فزآینده­ی میل به انرژی هیدروژنی، از نقاط داغ برنامههای آینده نگارانه­ی فناوری میباشند(39 و 38). بدون شک، از اجزاء ساختاری سیستمهای انرژی آینده، انرژی هیدروژنی خواهد بود و از آنجا که انرژی هیدروژن خودش منبع نیست، تولید آن به یک منبع انرژی نیاز دارد و در خوش بینانه ترین سناریوها نیز هنوز تا سال 2030، گاز طبیعی منبع 50 درصد از هیدروژن مصرفی جهان خواهد بود و 50 درصد دیگر نیز از انرژیهای تجدید پذیر یا هسته‌ای تأمین خواهد شد(38).

در بخش سنتی صنعت نفت و گاز نیز به توسعه­ی تکنولوژیهای CNG، VNG، GTL، LNG و نیز برداشت از میدانهای حاشیه‌ای Marginal field که برداشت از آنها نیاز به فناوریهای نوین و زیرساختهای پیچیده و گران دارد، نگریسته خواهد شد. همچنین با بررسی دینامیک صنعت نفت و گاز و کنش این دینامیسم بر روی فناوریهای نوپدید، صنایع حمل و نقل، ذخیره و پخش نیز به چالش کشیده میشوند.
امّا در فراتر از گستره­ی کنونی فناوریهای رو به رشد این صنایع، به تکنولوژیهای جدید NBIC (نانو تکنولوژی، بیوتکنولوژی، اطلاعات و شناختی) نگاه خواهد شد و نقش مرزشکن این تکنولوژی در هم آغوشی با فناوریهای نفت و گاز و نیز تأثیرپذیری فناوریهای نفت و گاز این فناوریها، مورد بحث واقع خواهند شد.
همزمان با پیش‌بینی فناوریهای نو و نقش توسعه‌ای آن‌ها، خبرگان در پانل آینده‌نگاری فناوری به پیش‌رانهای عمده­ی صنعت نفت و گاز میپردازند. از پیش‌رانهای عمده میتوان به :
 1) نیاز به تنوع در منابع انرژی برای حفظ امنیت در تأمین انرژی
 2) خلق اقتصادی با کربن پایین Low carbon economy جهت کاهش گازهای گلخآن‌های به منظور جلوگیری از تغییرات آب و هوایی و اثرات زیست محیطی
3) افزایش کیفیت هوای شهری برای سلامت عمومی(39) اشاره کرد.
با تحلیل STEEP نیز به شناسایی ابر روندها درگستره­ی فناوری پرداخته میشود. از این ابر روندها میتوان به مسئله­ی حفظ و نگهداری محیط زیست، همزمان با توسعه­ی فناوری و نیز توجه به تغییرات آب و هوایی و کاهش گازهای گلخآن‌های و جلوگیری از آلودگی آب و خاک، توجه به مسئولیتهای اجتماعی صنایع، تأکید بر امنیت انرژی، افزایش قیمت فرآوردههای نفتی و گازی، توجه به سلامت انسان، اقتصاد دانایی محور، اقتصاد با کربن پایین، تکنولوژیهای ترکیبی یا ادغام فناوریها در رهیافتی جامع به فناوری، رویکرد به تکنولوژیهای نرم به جای سخت، توسعه­ی منطقه‌ای و زدودن شکاف طبقاتی، کاهش فشار مصرف انرژی، دسترسی عادلانه به انرژی و جهانی‌سازی، اشاره کرد.
در ترسیم ماتریکس STEEP و SWOT، میبایست به منظرهای رقابت پذیری، نوآوری، تمرکززدایی، خصوصی سازی و مشارکت مردمی تأکید نموده و مسائل و چشم اندازها را با در نظر گرفتن فضای عدم قطعیت ”uncertainties“ و پیچیدگی ”complexity“ در نظر گرفته و با نگاشت راه فناوری صنعت نفت و گاز، گلوگاه­های بحرانی و کلیدی را یافت نمود. در تدوین سناریوها نیز با فرض به اینکه طی 20 سال آینده، نفت سوخت غالب جهان خواهد بود، به سناریونویسی آیندههای ممکن صنعت نفت و گاز در سه قالب زیر پرداخته میشود(376):
1/ پویایی اقتصاد کشور همچون کنون
(Dynamics as usual) (DAU)
2/ رشد بالای اقتصاد کشور
(Protracted Market Tightness) (PMT)
3/ رشد پایین اقتصادی کشور
(Prolonged Soft Market) (PSM)

 میبایست باز به این نکته توجه داشت که در تدوین آینده‌نگاری فناوری در صنعت نفت و گاز ایران، همچون تمام برنامههای آینده‌نگاری، رویکرد مشارکتی وجود دارد و نمایندگان بخش صنعت، کسب و کار، بخش خصوصی، دانشگاهی و دولت در کنار خبرگان به تدوین سیاست‌گزاری و تعیین راهبردها میپردازند. زیرا پایداری ”Sustainability“صنعت نفت و گاز، در جهان سرشار از عدم قطعیت، گسست و پیچیدگی، تنها از طریق گفتمان دائم دانایی وفناوری امکان‌پذیر است(40).

 

پزشکی دریایی / ایرج نبی پورآینده‌نگاری فناوری در صنعت نفت و گاز ایران

 

فاز 1: رهیافت شناسایی 

در این فاز، کارشناسان، گستره­ی کسب و کار، ذخایر فناوری و سیاست صنعت نفت و گاز را مورد پیمایش محیطی قرار میدهند. برای پیمایش صنعت نفت و گاز و حوزه‌ی انرژی فسیلی و فناوریهای موجود، از ابزارهای فراوانی همچون جستجو در ثبت اختراعات و میزان ارجاع به مقالات علمی جهت یافت فناوریهای مرز شکن در حوزه­ی صنعت نفت و گاز استفاده میشود.

 


تاریخ بروز رسانی:   25 امرداد 1392

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >