وابستگی سازمانی

1398/10/8 0:0

وابستگی سازمان مرکز تحقیقات طب گرمسیری عفونی خلیج فارس

 

آدرس فارسی:

مركز تحقيقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

 

Address in English

The Persian Gulf Tropical Medicine Research Center, The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran

کلمات کلیدی:
وابستگی     سازمانی         Affilition    

تاریخ بروز رسانی:   13 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >