فناوری در برابر انسانیت؛ رویارویی آینده میان انسان و ماشین

1401/3/4 0:0
نویسنده: گرد لئونارد

مترجم: ایرج نبی‌پور

فناوری در برابر انسانیت

 

عنوان و نام پديدآور : فناوری در برابر انسانیت: رویارویی آینده میان انسان و ماشین / نویسنده گرد لئونارد؛ ترجمه ایرج نبی‌پور؛ [برای] وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، معاونت آموزشی کلان منطقه پنج؛ [به سفارش] دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر و مرکز تحقیقات زیست‌فناوری دریایی خلیج‌فارس.
‏مشخصات نشر : بوشهر: دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر، انتشارات‏‫، ۱۴۰۱.‬
‏مشخصات ظاهری : ‏‫۳۵۴ ص.‬
‏شابک : ‭978-622-9448-64-9‬
‏وضعیت فهرست نویسی : فیپا
‏يادداشت : ‏‫عنوان اصلی: .Technology vs. Humanity: The coming clash between man and machine‬
‏عنوان دیگر : رویارویی آینده میان انسان و ماشین.
‏موضوع : تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
*Information and communications technologies
سیستم‌های رابط انسان و ماشین
Human-machine systems
اینترنت اشیاء
Internet of things
‏شناسه افزوده : گرد، لئونارد، ‏‫۱۹۶۱‏- م.‬
‏شناسه افزوده : Leonhard, Gerd, 1961-
‏شناسه افزوده : گرد، لئونارد، ‏‫۱۹۶۱‏- م.‬
‏شناسه افزوده : Leonhard, Gerd, 1961-
‏شناسه افزوده : ن‍ب‍ی‌پ‍ور، ای‍رج‌، ‏‫۱۳۴۲ -‏‬، مترجم
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر. انتشارات
‏شناسه افزوده : ایران. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. معاونت آموزشی. کلان منطقه پنج
‏شناسه افزوده : دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر. مرکز تحقیقات زیست فناوری دریایی خلیج‌فارس
‏رده بندی کنگره : ‏‫‬‭T۵۸/۵‏
‏رده بندی دیویی : ‏‫‭‬‭۳۰۳/۴۸۳
‏شماره کتابشناسی ملی : ۸۸۲۴۳۸۵
‏اطلاعات رکورد کتابشناسی : فیپا 


کل صفحات کتاب

کلمات کلیدی:
فناوری     انسانیت    

تاریخ بروز رسانی:   4 خرداد 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >