اولویت‌ها و لاین پژوهشی

1401/7/13 0:0

اولویت‌های پژوهشی مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس

- بررسی بیماری‌های مقاربتی (HPV) (اپیدمیولوژی و بررسی فرآیند درمان)

- ارزیابی فعالیت ضد میکروبی ترکیبات زیست فعال دریایی

- بررسی اپیدمیولوژی و اتیولوژی عوامل عفونی مؤثر در ایجاد سرطان

- تأثیر بار اقتصادی و اجتماعی بیماری‌های عفونی

- مطالعات مربوط به عوارض و مقبولیت واکسن کووید

- بررسی سندرم‌های متابولیک، دیس موبیلیتی و پوکی استخوان

 

لاین پژوهشی مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس

- مطالعات مربوط به پروژه‌های سالمندی

- مطالعات مربوط به کووید (بیماری زایی، اپیدمیولوژی و بررسی فرآیند درمان)

- مطالعات مربوط به ناقلین بیماری ها و بیماری های منتقله توسط ناقلین


تاریخ بروز رسانی:   13 مهر 1401

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >