شورای پژوهشی مرکز

1400/3/18 0:0

شورای پژوهشی مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس با هدف بررسی و تصویب طرح‌های پژوهشی منطبق با الویت‌های پژوهشی مرکز و در راستای سیاست‌های پژوهشی کلان دانشگاه تشکیل شده و متشکل از اعضای زیر است:

دکتر مریم فرخ‌نیا

رئیس پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس

پست الکترونیک: Farrokhnia.m@gmail.com

تلفن تماس: 07733350407

رزومه

سامانه علم سنجی

 دکتر مهدی محمودپور

معاون پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس

پست الکترونیک: Mehdimpr@gmail.com

تلفن تماس: 07733350407

رزومه

سامانه علم سنجی

دکتر کتایون وحدت

رئیس مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس

پست الکترونیک: vahdatk@gmail.com

تلفن تماس: 07733350407

رزومه

سامانه علم سنجی

دکتر محسن کشاورز

معاون پژوهشی مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس  

ایمیل: Keshavarz.M@Bpums.Ac.Ir

رزومه

لینک سامانه علم سنجی

 

ملیحه سعید فیروزآبادی
دبیر شورا
پست الکترونیک: s.firoozabadi_m@yahoo.com

 


تاریخ بروز رسانی:   7 بهمن 1402

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ
< >