کاربرد ید پایدار در رخدادهای هسته‌ای: انبارسازی، پیش‌پخش و پخش قرص یُد پایدار

1392/5/1 0:0

از آنجا که زمان بسیار محدودی برای پیاده‌سازی برنامه‌ی پیشگیری با یُد پایدار در یک رخداد هسته‌ای وجود دارد، می‌بایست پیش از رخداد هسته‌ای، پخش قرص‌های یُد پایدار را در میان خانواده‌ها به صورت جدی مدّ نظر قرار داد. هم‌اکنون برنامه‌ی پخش پیش از رخداد قرص‌های یُد در 14 کشور اروپایی در مناطق اطراف نیروگاه‌های هسته‌ای به اجرا در آمده است و شعاع این پیش پخش (Pre-distribution) از 5 تا 50 کیلومتر متغیر است. در دسامبر 2001، کمیسیون مدیریت هسته‌ای آمریکا به 34 ایالت که دارای نیروگاه‌های هسته‌ای و یا در شعاع 10 مایلی این نیروگاه‌ها بودند، نوشت که می‌بایست 2 قرص KI برای هر فرد که در شعاع 10 مایلی نیروگاه‌های هسته‌ای هستند، اهدا کنند. امّا انجمن تیروئید آمریکا (ATA) یک شعاع بیست برابری را برای پیش پخش قرص KI پیشنهاد کرد (200 مایلی).
از آنجا که هیچ کس نمی‌تواند پیش بینی کند که تا کجا ممکن است یُد رادیواکتیو برخاسته از ابر پس از رخداد در یک نیروگاه هسته‌ای انتشار یابد، انجمن تیروئید آمریکا سه سطح پوششی را براساس فاصله از نیروگاه هسته‌ای پیشنهاد نمود:

سطح اول (صفر تا 50 مایلی):
پخش KI پیش از رخداد به تمام خانواده‌ها، همراه با انباشت قرص‌های یُد در انبار مراکز پذیرش اورژانس
سطح دوم (50 تا 200 مایلی):
انباشتKI در مکان‌های عمومی محلی مانند مدارس، بیمارستان‌ها، درمانگاه‌ها، دفاتر پست و پلیس، و ایستگاه‌های آتش نشانی، جهت پخش طبق دستور مقامات بهداشت محلی.

سطح سوم (بالاتر از 200 مایلی):
امکان دسترسی به انبار دارویی ملّی وابسته به بخش سلامت و خدمات انسانی، جهت برداشت قرص‌هایKI .
روش‌های گوناگونی برای پخش قرص یُد پایدار در پیش از رخداد در کشورهای گوناگون و ایالات گوناگون آمریکا انجام شده است. روش پخش داوطلبانه‌ی مردم برای دریافت این قرص‌ها، چنانچه درگیری جامعه در برنامه‌های سلامت بسیار بالا باشد، موجب پخش این قرص‌ها تا حد بالای 50 درصد از جمعیت خواهد شد. از روش‌های دیگر پخش قرص‌ها، ارسال توسط شبکه‌ی پست بوده است ولی بهترین روش برای پخش این قرص‌ها، روش خانه به خانه است؛ هر چند که این روش زمان بر و پر هزینه می‌باشد.
پیش پخش قرص‌های یُد دارای نکاتی
است که می‌بایست در نظر داشت، زیرا مهمترین مشکل پس از پیش پخش این قرص‌ها، گم شدن آن‌ها در طول زمان است. برای مثال در رومانی نه تنها بخش چشمگیری از قرص‌ها که به مردم داده شده بود گم شده بودند، بلکه پاره‌ای از آن‌ها نیز به عنوان داروهای معمولی توسط مردم مورد مصرف قرار گرفته بودند. از سوی دیگر، با توجه به پویایی جمعیت، ممکن است افراد جدید مهاجر به منطقه، دسترسی به این قرص‌ها را نداشته باشند. بدین سان، در کنار برنامه‌های پخش قرص‌های یُد پایدار پیش از رخداد هسته‌ای، روش‌های انبار سازی و انباشت قرص‌ها، بسیار حائز اهمیت می‌باشند. زیرا می‌توان با این روش‌ها، قرص‌ها را در مکان‌های مناسب و شرایط خوب نگهداری نمود و در هنگام رخداد در کوتاه ترین زمان ممکن در دسترس مردم قرار داد.
انباشت قرص‌های یُد پایدار در مکان‌هایی که قابل دسترس مردم در زمان رخداد باشند، مانند مدارس، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها، ایستگاه‌های آتش نشانی، ایستگاه‌های نیروی انتظامی، مراکز دفاع شهری و مراکزی که در حلقه‌ی تعریف شده‌ی رویدادهای ناگوار شهری و استانی قرار می‌گیرند، از راهبردهای اندیشمندانه برای انبارسازی این قرص‌ها می‌باشد. انباشت در مدارس و بیمارستان‌های اطراف نیروگاه‌های هسته‌ای بسیار مهم است؛ زیرا چنانچه رخداد هسته‌ای در زمان باز بودن مدارس روی دهد، این مکان‌ها می‌توانند در پیش از اینکه کودکان به خانه برسند، قرص‌ها را در اختیار آن‌ها قرار دهند.
بدین سان، از راهبردهای بسیار سنجیده برای پخش این قرص‌ها، ایجاد انبارهای استراتژیک آن‌ها در مکان‌ها و سازمان‌هایی است که نمایندگی مدیریت رویدادهای ناگوار شهری و یا استانی را به عهده دارند. همچنین اطلاع رسانی به مردم در خصوص علت و اثرات رخداد در نیروگاه هسته‌ای و نیز ارسال پیام‌های اضطراری، توصیه‌های حفاظتی، دستورالعمل مصرف قرص‌ها و نیز دستور شروع به مصرف آن‌ها، می‌بایست از وظایف تعریف شده‌ی سازمان رویدادهای ناگوار استان‌ها باشد.
در هنگام بروز رخداد هسته‌ای، کارکنان بخش سلامت و پزشکی می‌بایست مورد مشاوره‌ی مردم برای ارائه‌ی اطلاعات جزیی تر قرار گیرند. از این رو، آموزش ارائه‌دهندگان خدمات سلامت، پرستاران و پزشکان بسیار حائز اهمیت است.
از نکات مهم دیگر، کنترل دوره‌ای انباشت‌های دارویی در انبارهای قرص یُد است که می‌بایست بر اساس دستورالعمل‌های استاندارد انجام پذیرد. هر چند که توصیه شده است چنانچه آزادسازی مواد رادیواکتیو در بیش از یک روز ادامه داشته باشد، دستور به تخلیه مکان از جمعیت صادر شود ولی در شرایطی ممکن است این اقدام انجام نپذیرد و بدین سان، در این انبارها باید انباشت کافی از قرص‌های یُد، برای دوزاژهای تکرار شونده وجود داشته باشد.
از آنجا که مصرف یُد پایدار در رخدادهای هسته‌ای دارای سودمندی‌های فراوان با خطرات عموماً ناچیز از دیدگاه عوارض جانبی است. به مسئولین ملّی پیشنهاد می‌شود که می‌بایست دست مردم را برای خرید داوطلبانه قرص‌های یُد باز گذاشت. امّا باز تأکید می‌شود که در چهارچوب یک برنامه‌ی اورژانس هسته‌ای، مسئولیت پخش یُد پایدار و چگونگی استفاده از آن در حلقه‌ی مسئولیت‌های افراد و سازمان‌های از پیش تعریف شده‌ای است که مدیریت رویدادهای ناگوار استان را به عهده دارند.

اطلاع رسانی / ارتباطات
فراهم آوری اطلاعات مناسب و حمایت از دریافت کنندگان یُد پایدار، از اجزای یک برنامه‌ی اورژانس هسته‌ای می‌باشند. از این رو، بسیار کارآمد است که در کنار بسته‌های یُد پایدار پخش شده در میان خانواده‌ها، برگه یا پمفلت آموزشی قابل فهم برای عموم نیز گذاشته شود. اطلاعات این پمفلت‌ها می‌بایست جامع، با متن ساده، شکل‌ها و نمودارهای جذاب باشد.
این پمفلت‌های آموزشی می‌بایست دوزاژ مصرفی قرص‌های KI را به خوبی بیان کرده باشند و در مورد حساسیت نوزادان نسبت به این قرص‌ها، اطلاعات کافی داده و نیز امکان و چگونگی خوردن قرص به یک دوم، یک چهارم یا یک هشتم را نیز بیان کرده باشند.
در متن پمفلت‌های آموزشی، نکات زیر می‌بایست لحاظ شوند:
1/ چرا دریافت قرص‌های یُد پایدار لازم است.
2/ با بیان شیوا مقدار یُد در هر قرص بیان شود.
3/ چه کسانی می‌بایست قرص‌ها را دریافت کنند.
4/ تعداد و یا میزان قرص هایی که هر گروه سنی باید دریافت کنند.
5/ شیوه‌ی دریافت قرص ها
6/ چه موقع می‌بایست قرص مصرف شود.
7/ اولویت کودکان برای درمان فوری
8/ عوارض جانبی
9/ آیا نیاز است که مورد ویزیت یک پزشک بعد از مصرف قرص‌ها قرار گرفت.

 

انبارسازی، پیش‌پخش و پخش قرص یُد پایدار


تاریخ بروز رسانی:   1 امرداد 1392

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ
< >