برگزاری جلسه ژورنال کلاب مورخ 30 اردیبهشت ماه 1392

30 ارديبهشت 1392
نشست ژورنال کلاب در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1392در محل مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برگزار گردید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.