برگزاری جلسه ژورنال کلاب مورخ 6 خرداد ماه 1392

7 خرداد 1392
نشست ژورنال کلاب در تاریخ 6 خرداد ماه 1392در محل مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برگزار گردید.

 
تمامی حقوق این سايت متعلق به دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر می باشد.