آخرين اخبار

24 تير 1398
برگزاری جلسه ژورنال کلاب مورخ 24 تیرماه 1398
نشست ژورنال کلاب در تاریخ 24 تیرماه 1398در محل مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برگزار گردید.

 

10 تير 1392
برگزاری جلسه ژورنال کلاب مورخ 10 تیرماه 1392
نشست ژورنال کلاب در تاریخ 10 تیرماه 1392در محل مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برگزار گردید.

 

27 خرداد 1392
برگزاری جلسه ژورنال کلاب مورخ 27 خرداد ماه 1392
نشست ژورنال کلاب در تاریخ 27 خرداد ماه 1392در محل مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برگزار گردید.

 

13 خرداد 1392
برگزاری جلسه ژورنال کلاب مورخ 13 خرداد ماه 1392
نشست ژورنال کلاب در تاریخ 13 خرداد ماه 1392در محل مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برگزار گردید.

 

7 خرداد 1392
برگزاری جلسه ژورنال کلاب مورخ 6 خرداد ماه 1392
نشست ژورنال کلاب در تاریخ 6 خرداد ماه 1392در محل مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برگزار گردید.

 

30 ارديبهشت 1392
برگزاری جلسه ژورنال کلاب مورخ 30 اردیبهشت ماه 1392
نشست ژورنال کلاب در تاریخ 30 اردیبهشت ماه 1392در محل مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس، با حضور اساتید، پژوهشگران و دانشجویان برگزار گردید.

 
 << اخبار آبان اخبار آذر >>
آرشيو اخبار
  
از تا


< >