دکتر رضا طاهرخانی


رتبه علمی: استادیار

وضعیت استخدام: رسمی - تمام وقت

تحصیلات: ویروس شناسی پزشکی

سمت: هیئت علمی نیمه وقت

ایمیل:

لینک سامانه علم سنجی


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >