دکتر اکرم فرهادی


سمت: استادیار
Dr Akram Farhadi
PhD Of Gerontology

دکترای تخصصی ژرنتولوژری ( سالمندشناسی)hlth.bpums.ac.ir/Faculty-farhadi.htm

 

 

 

 


Skip Navigation Links.

تعداد بازدید:   ۱


برگشت>>

< >