موافقت قطعی با تأسیس مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس در سال 1389

1391/7/13 0:0
موافقت اصولی و قطعی با تأسیس مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس

موافقت اصولی

موافقت قطعی با تأسیس مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس در سال 1389


تاریخ بروز رسانی:   7 مهر 1400

تعداد بازدید:   ۲

 


چاپ | فايل متن
< >