آزمایشگاه بیوشیمی

1391/7/23 0:0
دارای دستگاه vitalab selectra E chemistry analazer است و تمامی آزمایش های بیوشیمی به وسیله این دستگاه اندازه گیری می‌شود.

 

 

مشخصات دستگاه vitalab selectra E chemistry analazer به قرار زیر است :

• Manu facturer : vital scientific
• Type :chemistry Analyzer
• Parameters :32 Analytes
• Through put :180 sample/hour
• Method :spectrophotometric
• Open system : open
• Up to 180 test per hour
• Outer segment with 51 positions for sample and control ,calibration stats, blank and wash solution
• Sample volume 1-30µl per test

 

 آزمایشگاه بیوشیمی

 

آزمایشگاه بیوشیمی

برشور دستگاه vitalab selectra E


تاریخ بروز رسانی:   24 مهر 1391

تعداد بازدید:   ۱

 


چاپ | فايل متن
< >