آزمایشگاه ایمونولوژی

1391/7/24 0:0
شامل دو دستگاه Elyza reader همراه با Incubator micro plate و washer micro plate می‌باشد.

 

 

مشخصات دستگاه ها به قرار زیر است :

  • Biochrom Asys Expert 96 micro plate reader : که دارای 4 طول موج 405 nm ,450 nm,570nm ,620 nm  است و همچنین قابلیت ذخیره سازی اطلاعات پلیت بر روی نرم افزار KIM   روی کامپیوتر و قابلیت خواندن میکرو پلیت با نمودارهای متنوع را دارد.
  • Dynex MRX fluorescent micro plate reader : که دارای 4 طول موج 450 nm ,405 nm  620 nm ,570, است و قابلیت ذخیره سازی اطلاعات میکروپلیت خوانده شده و همچنین خواندن میکروپلیت با نمودارهای متنوع را دارا می‌باشد.

 آزمایشگاه ایمونولوژی

آزمایشگاه ایمونولوژی

 آزمایشگاه ایمونولوژی

آزمایشگاه ایمونولوژی

برشور دستگاه Biochrom Asys Expert 96 micro plate reader

برشور دستگاه Dynex MRX fluorescent micro plate reader


تاریخ بروز رسانی:   24 مهر 1391

تعداد بازدید:   ۳

 


چاپ | فايل متن
< >