معرفی مرکز

1391/2/25 0:0
معرفی مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس

معرفی


مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس يک مرکز علمي – تحقيقاتي در زمينه سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکي بوشهر مي باشد. اين مرکز در جهت سازمان دهي و متشکل نمودن محققين و اعضای هيئت علمي دانشگاه ها در قالب مراکز تحقيقاتي مصوب برنامه ريزي شده است.براي تامين هزينه پروژه هاي تحقيقاتي حمايت مالي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي وتعريف پروژه هاي مشترک با صنعت و ساير نهادهاي خصوصي و دولتي پيش بيني شده است.اين مرکز ، بهره مندي ازنتايج تحقيقات و خدمات بهداشتي و پزشکي رايگان را حق مسلم شهروندان ايراني شرکت کننده در طرح هاي تحقيقاتي خود مي داند و به آن پايبند خواهد بود. برابر دانستن تمامي انسانها با هر رنگ پوست ، اعتقادات مذهبي و مليت بر اساس اصول متعالي اخلاق پزشکي ازمهمترين تعهدات اين مرکز است.اهداف

توليد دانش نوين در عرصه علوم پايه ، باليني و علوم پزشکي
انجام پژوهش هاي ميداني براي شناخت در حوزه طب گرمسیری و عفونی
تدوين و آزمون راهکارهاي تداخلي (Inter Ventional) بنيادي براي ارتقاء سطح سلامت جامعه
همگرايي با سيستم هاي نوين فنآوري اطلاعات و توليد بانکهاي اطلاعاتي در زمينه علوم پزشکي
تدوين پژوهش هاي مشترک ملي ،منطقه اي و بين المللي

 

تاریخچه

 


این مرکز از سال 1374 فعالیت خود را در قالب تحقیقات دانشگاهی در درمانگاه حضرت ابوالفضل (ع) وابسته به دانشگاه علوم پزشکی بوشهر آغاز کرد که بسیاری از پروژه‏‏های این مرکز از اولین پروژه‏های جامعه محور Community- based کشور بود و توانست الگوی دقیقی از بیماری‏های غیرواگیر مانند دیابت، بیماریهای قلبی- عروقی و سرطان سینه و عوامل خطر ساز بیماریهای قلبی - عروقی را ارائه دهد که مورد استفاده سیاستگزاران سیستمهای سلامت کشور قرار گرفت. این مرکز از سال 1383 در ساختمان مستقلی واقع در خیابان امام مستقر شد. امروزه عمدة فعالیتهای تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر در این مرکز صورت میگیرد و حامی پایاننامههای مقطع دکترای عمومی دانشجویان دانشکدة پزشکی و پروژههای کلان اعضاء هیئت علمی میباشد. این مرکز در هر دو گسترة علوم پایه پزشکی و علوم کاربردی بالینی و بهداشتی فعالیت دارد.


استراتژیبيانيه ماموريت: (MISSION)


مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خلیج فارس يک مرکز علمي – تحقيقاتي در زمينه سلامت وابسته به دانشگاه علوم پزشکي بوشهر مي باشد. اين مرکز در جهت سازمان دهي و متشکل نمودن محققين و اعضای هيئت علمي دانشگاه ها در قالب مراکز تحقيقاتي مصوب برنامه ريزي شده است.براي تامين هزينه پروژه هاي تحقيقاتي حمايت مالي وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکي وتعريف پروژه هاي مشترک با صنعت و ساير نهادهاي خصوصي و دولتي پيش بيني شده است.اين مرکز ، بهره مندي ازنتايج تحقيقات و خدمات بهداشتي و پزشکي رايگان را حق مسلم شهروندان ايراني شرکت کننده در طرح هاي تحقيقاتي خود مي داند و به آن پايبند خواهد بود. برابر دانستن تمامي انسانها با هر رنگ پوست ، اعتقادات مذهبي و مليت بر اساس اصول متعالي اخلاق پزشکي ازمهمترين تعهدات اين مرکز است.چشم انداز : VISSION


مرکز تحقیقات طب گرمسیری و عفونی خليج فارس يک مرکز معتبر بين المللي در زمينه تحقيقات طب گرمسیری و عفونی مي باشد.با بکارگيري جديد ترين تکنولوژي و سخت افزارهاي آزمايشگاهي و بهره گيري از مجرب ترين محققين در عرصه طب گرمسیری و عفونی ، اجراي پروژه هاي تحقيقاتي در بالاترين سطح را مديريت نموده و و افق هاي جديدي از علوم پزشکي را فرا روي بشريت نمايان خواهد نمود.اهداف کلي :


توليد دانش نوين در عرصه علوم پايه ، باليني و علوم پزشکي
انجام پژوهش هاي ميداني براي شناخت در حوزه طب گرمسیری و عفونی
تدوين و آزمون راهکارهاي تداخلي (Inter Ventional) بنيادي براي ارتقاء سطح سلامت جامعه
همگرايي با سيستم هاي نوين فنآوري اطلاعات و توليد بانکهاي اطلاعاتي در زمينه علوم پزشکي
تدوين پژوهش هاي مشترک ملي ،منطقه اي و بين المللينقاط قوت (S) :

S1پشتيباني مسئولين دانشگاه از فعاليت هاي پژوهشي
S2
هيت علمي جوان و علاقمند به تحقيق در عرصه هاي علوم پايه
S3
سيستم بهداشتي نظام مند و وجود نهادهاي پژوهشي در معاونت بهداشتي دانشگاه
S4
وجود مرکز پژوهش هاي بيولوژي دريايي در دانشگاه خليج فارس
S5
وجود آزمايشگاه تحقيقات بيوتکنولوژي دريايي در مرکز پژوهشي دانشگاه
S6
مجله علمي پژوهشي طب جنوب
S7
تکميل شدن کادر هيات علمي علوم پايه جهت گسترش پژوهش هاي علوم پايه
S8
وجود فضا و امکانات جهت اجراي پروژه هاي باليني درمانگاه ها وبيمارستانها
S9
وجود امکانات آزمايشگاهي و تکنيکي جهت اجراي پژوهش هاي پايه و باليني
S10
وجود آزمايشگاه حيوانات Animal Lab
S11
وجود واحد انتشارات دانشگاه علوم پزشکي بوشهر


نقاط ضعف (w) :

W1 کمبود نيروي انساني در مرکز
W2
بودجه ناکافي تخصيصي در رديف پژوهشي
W3
عدم وجود دانشجويان در مقطع PhD
W4
عدم برخورداري از فضاي مناسب جهت برگزاري کنگره ها و همايش هاي علمي
W5
عدم انگيزه کافي در اعضاء هيات علمي باليني به انجام پژوهش هاي باليني و جمعيتي
W6
متلاشي بودن کميته تحقيقات دانشجويي و عدم انگيزه کافي دانشجويان به پژوهش
W7
کمبود فضاي فيزيکي کتابخانه مرکزي دانشگاه
W8
ناکارآمدي ارتباط بخش پژوهش دانشگاه با صنعت
W9
نداشتن کتابخانه مجازي الکترونيک E.library
W10
ضعف در کتابخانه هاي اقماري در دانشکده ها و بيمارستان ها
W11 بود سيستم دستيار تخصصي در بخش باليني


فرصت ها (O) :

O1 موقعيت منحصر بفرد جغرافيايي مرکز در حاشيه استراتژيک و ژئوپليتيک خليج فارس
O2
وضعيت جغرافيايي محدود بندر بوشهر جهت اجراء پروژه هاي تحقيقاتي جمعيتي
O3
امکان اعزام اعضاء هيات علمي و پژوهشگران مرکز به مراکز علمي معتبر داخلي و بين المللي
O4
استفاده از پيش کسوتان بازنشسته علوم پايه در کشور جهت بنيان نهادهاي پژوهشي علوم پايه در مرکز
O5
استفاده از رديف هاي متمرکز پژوهشي استاني ( شوراي پژوهش و فناوري استان )
O6
وجود صنايع مواد غذايي دريايي در منطقه ويژه اقتصادي بوشهر
O7
وجود صنايع غذايي خرما و نخيلات در استان بوشهر
O8
وجود بخش هاي بيوتکنولوژي مراکز تحقيقاتي شيلاتي جنوب ايران و مراکز تحقيقاتي بيوتکنولوژي وزارت جهاد وکشاورزي
O9
وجود دانشگاه و مراکز آموزش عالي در استان جهت تدوين پروژه هاي مشترک
O10 استفاده از رديف هاي پژوهشي منطقه ويژه اقتصادي پارس جنوبي
(100x2) O11 استفاده از بخش صنعت نفت و گاز در عقد قرارداد هاي پژوهشي
O12
وجود انرژي هسته اي و نيروگاه اتمي در بوشهر  

 

تهديدها (T) :
 

T1 فرار نيروهاي علمي دانشگاه به دانشگاه هاي مادر ومجاور
T2
ضعف سيستم مخابراتي استان از ديدگاه تکنولوژيک و حمايت از سيستم هاي اينترنتي دانشگاه

T3نبود رديف هاي ويژه هيات علمي جهت جذب نيروي متخصص و تمام وقت
T4 عدم همکاري سازمانها ي مربوطه استان جهت تکميل طرح جامع ساختمان مرکز
T5عدم وجود نگرش مناسب مردم و مسئولين در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي
SO1 اتحاد پژوهشي با معاونت بهداشتي دانشگاه
- پروژه هاي مشترک قلب سالم تا سال 1390
- پروژه مشترک اپيدميولوژي سوانح و حوادث تا سال 1390
- پروژه مشترک سرطان هاي شايع تا سال 1390
- پروژه مشترک بيماريهاي انسان و دام تا سال 1390
- پروژه مشترک مرگ ومير نوزادان و مادران تا سال 1390
- پروژه مشترک سلامت و امنيت غذايي تا سال 1390
- پروژه مشترک شناسايي بيماريهاي روحي ورواني بر اساس نمايه هاي بين المللي تاسال1390
- پروژه مشترک سوء مصرف مواد تا سال1390
- راه اندازي کتابخانه الکترونيک سلامت تا سال 1390
- کنفرانس ملي پزشکي خليج فارس تا سال1390
SO2 توسعه وب سايت و سيستم اطلاع رسانيمرکز
- افزايش پهناي باند به 20mGتا سال 1390
- تشکيل و تکميل home pageمستقل مرکز از سال 1387تا 1390
- ثبت سالانه کتب تحت وب
- ثبت سالانه الکترونيک
SO3 بستر سازي پژوهشي سلامت در گستره جامعه
- تجهيز ساختمان مرکز تا سال 1390
- اجراء پروژه هاي تداخلي قلب سالم ، سوانح و حوادث ، بيماريهاي روحي و رواني و سرطان ها در مرکز تا سال 1390
- ايجاد فضاهاي مجازي آموزش سلامت تا سال 1390
- تشکيل نمايشگاه و همايشهاي مربوط بيماريهاي غير واگير تا سال 1390
SO4 توسعه تحقيقات پزشکي دريايي
- ايجاد مرکز تحقيقات بيوتکنولوژي دريايي تا سال 1390
- طرح جداسازي ترکيبات فعال بيوتکنولوژيک از زيست مندان خليج فارس تا سال 1390
SO5 استفاده از پتانسيل نيروهاي علمي مقطع PhDدانشگاه
- انجام حداقل دو پروژه تحقيقاتي توسط هر يک از اعضاي هيات علمي مقطع phDمرکز در هر سال
- تدوين پروژه هاي مرتب با صنعت توسط اعضاي هيات علمي PhDمرکز
- کمک به راه اندازي مراکز تحقيقاتي بيوتکنولوژي دريايي و قلب و عروق و بيماريهاي متابوليک
- استفاده از پتانسيل نيروهاي علمي مقطع PhDدر اجراي پروژه هاي مرکز تحقيقات طب عفوني و گرمسيري
SO6 استفاده از پتانسيل تکنولوژي آزمايشگاهي مرکز در ارتباط با صنعت
- استفاده از آزمايشگاههاي شيمي و بيوشيمي و بيوتکنولوژي مراکز تحقيقاتي جهت ارزيابي زيست محيطي منطقه خليج فارس
- استفاده از پتانسيل آزمايشگاه بيو شيميايي جهت تن سنجي پرسنل صنايع نفت و گاز
SO7 نشر کتب و نتايج تحقيقاتي محققين در سطح ملي
- چاپ حداقل 8 کتاب تاليفي اعضاي هيات علميمرکز در سطح ملي
- تبديل دو فصلنامه علمي پژوهشي طب جنوب به فصلنامه
- حمايت از چاپ مقالات ISIاعضاي هيات علمي مرکز
- چاپ روزآمد مجله علمي پژوهشي طب جنوب(چاپي و الکترونيکي)
SO8 ارتباط مرکز با صنعت نفت و گاز و انرژي اتمي
- استفاده از پتانسيل نيروگاه اتمي جهت طراحي راديوايزوتوپ هاي پزشکي جديد جهت تشخيص و درمان بيماريها
- جلب همکاري سازمان انرژي اتمي در اجراي پروژه هاي تحقيقاتي واحد تحقيقات پزشکي هسته اي مرکز
- تدوين طرح مشترک آمادگي و پاسخ پزشکي در حوادث هسته اي در سطح منطقه
- ارزيابي زيست محيطي آلودگي هسته اي زيستمندان دريايي خليج فارس
- برگزاري همايش مشترک دوسالانه پزشکي هسته اي
- مشارکت مرکز در تدوين و اجراي طرحهاي HSEصنعت نفت و گاز
- مشارکت در راه اندازي مرکز تحقيقات طب صنعتي
SO9 بسترسازي مناسب تحقيقات باليني
- برگزاري کارگاه تعيين اولويتهاي پژوهشي باليني مرکز
- تقويت زير ساختهاي تحقيقات بالينيمرکز
SO10 ارتباط تحقيقاتي با مراکز تحقيقاتي بين المللي
- اجراي پروژه هاي مشترک با مراکز همکار سازمان بهداشت جهاني در سطح ملي و منطقه اي
SO11 پروژه هاي مشترک مرکز با مراکز تحقيقاتي استان
- اجراي پروژه هاي مشترک در زمينه شناسايي و استخراج ترکيبات فعال بيولوژيک از گياهان و جانوران منطقه خليج فارس با مراکز تحقيقات جهاد کشاورزي و شيلات و خليج فارس
SO12: Resource mobilizalion تامين و جذب منابع از مراکز بودجه اي درون استان
- طراحي و تدوين پروژه هاي کلان سلامت در سطح استان جهت جذب حداقل 30% از بودجه هاي در دسترس کارگروه پژوهش و فنآوري استان
Wo1 تلاش در جذب اعتبارات رديف هاي پژوهشي دانشگاه
- استقلال مالي از حوزه مديريت پژوهشي دانشگاه
Wo2 تشويق اعضاء هيات علمي باليني به اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مرکز
Wo3تشويق دانشجويان جهت مشارکت در پروژه هاي تحقيقاتي مرکز
- برگزاري کارگاه سالانه روش تحقيق و مقاله نويسي براي دانشجويان
- برگزاري کارگاه آشنايي با سيستم وب و نرم افزارهاي تحت وب
- اتصال تيمهاي تحقيقات دانشجويي به پروژه هاي تحقيقاتي اعضاي هيات علمي در مرکز
Wo4 احداث کتابخانه مجهز و غني درمرکز
Wo5تامين منابع از بخش صنعت نفت و گاز و شوراي پژوهش و فناوري استان
Wo6ارتباطمرکز با پروژه هاي ملي نفت و گاز
Wo7 حمايت از پايان نامه هاي مقطع کارشناسي ارشد و PhD
- حمايت از پايان نامه هاي مقطع کارشناسي ارشد و PhDدر زمينه بيو تکنولوژي دريايي
- در اختيار قرار دادن امکانات آزمايشگاهي و ميداني مراکز تحقيقاتي جهت اجراي پروژه هاي تحقيقاتي مرتبط با سلامت در منطقه
ST1 معرفي و ارائه دستاوردهاي پژوهشي مرکز در سطح رسانه هاي محلي واستاني و ملي
- اطلاع رساني در سطح مطبوعات و رسانه صدا و سيماي استاني از نتايج پروژه هاي تحقيقاتي و پايان نامه ها
- برگزاري نمايشگاه و همايش در هفته سلامت
- برگزاري همايش سالانه در هفته پژوهش
- انعکاس يافته هاي پژوهشي در سطح وب سايت مرکز
ST2 افزايش نيروي انساني مرکز
ST3توانمند سازي و تشويق پژوهشگران و اعضاء هيات علمي مرکز
- برگزاري کارگاههاي آموزشي جهت پژوهشگران و دانشجويان
- برگزاري سالانه کارگاه مقاله نويسي و روش تحقيق
- برگزاري سالانه کارگاه مقاله نويسي و روش تحقيق پيشرفته جهت اعضاي هيات علمي
- برگزاري کارگاههاي آشنايي با نرم افزار و سيستمهاي تحت وب
- اعزام اعضاي هيات علمي جهت فرصتهاي مطالعاتي و همايشهاي داخلي و بين المللي
- تشويق اعضاي هيات علمي و انجام پروژه هاي جمعيتي و باليني در پايگاه تحقيقات جمعيتي مرکز
WT1 بهينه سازي سيستم وب مرکز
- تشکيل اتاق فکر تحت وب
- تدوين بانک اطلاعات پايان نامه هاي پژوهشي
- تشکيل بانک اطلاعات پروژه هاي تحقيقاتي
- تشکيل اتاق گفتمان اعضاي هيات علمي با دانشجويان تحت وب
- اطلاع رساني به روز فعاليتها و برگزاري همايش هاي علمي ملي تحت وب
WT2 افزايش ارتباط مرکز با بخش صنعت
WT3 تلاش در تکميل و بهره برداري از ساختمانجديد مرکز
WT4 سرمايه گذاري علمي بر روي نيروهاي دانشجويي در بخش تحقيقات
- اعزام و شرکت دانشجويان در کنگره و همايشهاي ملي
- حمايت از چاپ کتب تاليفي دانشجويان
- توانمند سازي دانشجويان کميته تحقيقات دانشجويي با برگزاري کارگاههاي مشترک با دانشگاههاي مجاور و مادر
WT5 تشويق درون بخشي به مشارکت در گسترش امکانات پژوهشي مرکز
- برگزاري نشست هاي مشترک رئيس مرکز با مديريت پژوهشي ، اعضاء هيات رئيسه و معاونت دانشگاهي جهت ارائه پيشرفتها و چالشهاي پژوهشي موجوirد


تاریخ بروز رسانی:   13 مهر 1391

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >