بیماری‌ها > تصویربرداری تشخیصی
1

1 مهر 1391
عکس‌های ساده رادیولوژی (تصویربرداری با اشعه X)
اشعهX ، امواج الکترو مغناطیس می باشد که برای تصویربرداری اعضاء داخلی بدن بکار می رود. این امواج طول موج بسیار کوتاهی دارند. هنگامیکه این اشعه به دورن بدن نفوذ می کند توسط بافتهای مختلف برحسب چگالی بافت مورد نظر به مقدار متفاوتی جذب می شود. برای مثال استخوا ...

 

1 مهر 1391
سونوگرافی (اولتراسونوگرافی )
سونوگرافی تکنیکی است که با آن بافتها و ارگانهای داخل بدن دیده می شود. در این تکنیک از امواج صوت با فرکانس بالا که در محدوده شنوائی انسان نیست استفاده میشود تا تصاویر اعضای داخل بدن قابل رویت شود. این کار شبیه به کاری است که دلفینها و زیر دریائی ها برای مشخ ...

 

1 مهر 1391
CT Scan  (اسکن توموگرافی کامپیوتری)
سی تی اسکن یک تست بدون درد با استفاده از اشعه X است که جزئیات ساختارهای داخل بدن را به تصویر می کشد.

 

1 مهر 1391
MRI (یا تصویربرداری تشدید شده مغناطیسی)
MRI تست بدون درد تشخیصی است که با استفاده از یک میدان مغناطیسی قوی باعث ایجاد تصاویر بسیار دقیق و همراه با جزئیات از ساختارهای داخل بدن می شود. تکنولوژی MRI قادر است بافتهای درون استخوان ( مغز استخوان ) را به تصویر بکشد همچنانکه بافتهائی را که در پشت استخو ...

 

1 مهر 1391
اسکن‌های رادیونوکلئوتید
در اسکن رادیونوکلئوتید از مقدار کمی از مواد رادیواکتیو ( ایزوتوپ ) که به آن ماده نشاندار میگویند برای تشخیص سرطان ، عفونت و سایر آسیبها استفاده میشود . در این روش ماده نشاندار ( tracer) یا بصورت خوراکی مصرف شده و یا داخل ورید تزریق می شود . پس از ورود ماده ...

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >