بیماری‌ها > جراحی استخوان و مفاصل
1

1 مهر 1391
شکستگی‌ها
شکستگی به معنای ایجاد شکستگی کامل یا ناکامل در استخوان است. بطور کلی شکستگی ها به دو دسته شکستگی باز و بسته طبقه بندی می شوند.

 

1 مهر 1391
پیپچیدگی‌ها
در زمان بروز چنین اختلالاتی، فرد احساس درد یکباره و تورم مفاصل و عضلات می کند. این حالتها در مورد کشیدگیهای بیش از حد، تغییر یکباره جهت حرکت یا کاهش یکباره حرکت یا در طی ضربات در حین انجام فعالیتهای ورزشی رخ می دهند.

 

1 مهر 1391
اختلال تکاملی مفصل لگن
در حالت طبیعی، در مفصل استخوان لگن، قسمت فوقانی و گرد استخوان ران، در داخل حفره ای بنام استابولوم که فنجانی شکل می باشد بطور کامل و متناسب جا می گیرد. این نوع مفاصل را اصطلاحاً گوی - کاسه ای می نامند. در اختلال تکاملی مفصل لگن، این مفصل ناپایدار بوده و قسم ...

 

1 مهر 1391
صافی کف پا
کمتر مواردی پیش می آید که انسان در مورد نحوه راه رفتن خود فکر کند. اما باید گفت فرآیند راه رفتن دارای یک مکانیزم نسبتاً پیچیده، بخصوص برای پاها می باشد. زیرا تمام وزن بدن به پاها وارد شده و منجر به حفظ تعادل آن می شود.

 

1 مهر 1391
پا چنبری
پا چنبری نوعی اختلال شکل گیری پاها از بدو تولد است که در آن نوک پاها به سمت پائین و داخل می چرخد.

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >