انتشارات > کتاب
1 2 3

21 خرداد 1397
دانشگاه نسل سوم در انقلاب صنعتی چهارم
نویسنده: دکتر ایرج نبی‌پور

 

21 خرداد 1397
فلسفه، اخلاق و سیاست در بیولوژی سینتتیک
نویسنده: دکتر ایرج نبی‌پور

 

20 امرداد 1396
انقلاب صنعتی چهارم
نویسنده: کلوس شواب ترجمه: دکتر ایرج نبی پور

 

1 دی 1395
ابرروندهای پزشکی
دکتر ایرج نبی پور

 

1 دی 1395
بیمارستان‌های ایران در زمان صفویّه و قاجار
نویسنده: ویلم فلور - مترجم: دکتر ایرج نبی پور

 

1 دی 1395
پزشکی آینده، پزشکی سیستمی، پزشکی P4
دکتر ایرج نبی پور، دکتر مجید اسدی

 

20 آذر 1395
دانشگاه نسل سوم و دانشگاه کارآفرین
نویسندگان: یوهان جی وایسما، هنری اتزکووتیز، آلن گیب گردآوری و ترجمه: دکتر ایرج نبی پور

 

1 آذر 1395
دانشنامه‌ی توکسینولوژی دریایی
نویسندگان: غلامحسین محبی، اکرم نجفی، صابر خدابنده، امیر وزیری زاده، محبوبه جعفری، نگار طاهری، فریال منصف، رامین سیدیان و ایرج نبی پور

 

1 آبان 1395
مرجانهای خلیج فارس و مهندسی بافت
نویسندگان: مهدی مرادی، طوبی وارسته و ایرج نبی‌پور

 

1 تير 1395
پزشکی فرادقیق آینده
دکتر ایرج نبی پور

 
1 2 3
 آرشیو
  
از تا

< >