انتشارات > کتاب
1 2 3 4

4 بهمن 1399
فلسفه پزشکی آینده
نویسنده: ایرج نبی‌پور

 

4 دی 1399
زمین شناسی پزشکی خلیج فارس
نویسندگان: دکتر رازقه اخباری‌زاده و دکتر ایرج نبی‌پور

 

4 آذر 1399
تاریخ پزشکی ایران؛ درسنامه‌ای برای دانشجویان پزشکی
نویسنده: ایرج نبی‌پور

 

4 خرداد 1399
فناوری‌های همگرا و آینده داروسازی
نویسندگان: دکتر ایرج نبی‌پور و دکتر حسین رستگار

 

4 ارديبهشت 1399
دانشگاه جندی‌شاپور و بازکشف سیراف
نویسندگان: محمد محفوظ سویلمز، دکتر دیوید وایت‌هوس، دکتر ایرج نبی‌پور مترجمین: اسماعیل نبی‌پور و دکتر ایرج نبی‌پور

 

4 بهمن 1398
پزشکی ژرف
نویسنده: اریک توپال مترجم: ایرج نبی‌پور

 

4 بهمن 1398
دانشگاه نسل پنجم
نویسنده: ایرج نبی‌پور

 

4 بهمن 1398
همگرایی علم و فناوری، رهیافتی به دانشگاه نسل سوم
تألیف و ترجمه: دکتر ایرج نبی پور

 

4 اسفند 1397
مطالعاتی در تاریخ پزشکی ایران
نویسنده: ویلم فلور مترجمین: اسماعیل نبی‌پور، دکتر کتایون وحدت، دکتر ایرج نبی‌پور ویراستار: فرید قاسملو

 

21 خرداد 1397
دانشگاه نسل سوم در انقلاب صنعتی چهارم
نویسنده: دکتر ایرج نبی‌پور

 
1 2 3 4
 آرشیو
  
از تا

< >