آزمایشگاه‌ها
1

24 مهر 1391
آزمایشگاه ایمونولوژی
شامل دو دستگاه Elyza reader همراه با Incubator micro plate و washer micro plate می‌باشد.

 

23 مهر 1391
آزمایشگاه بیوشیمی
دارای دستگاه vitalab selectra E chemistry analazer است و تمامی آزمایش های بیوشیمی به وسیله این دستگاه اندازه گیری می‌شود.

 

23 مهر 1391
آزمایشگاه هماتولوژی
دارای دستگاه medonic CA 620 است که اندازه گیری انواع سلول‌های خونی و فاکتورهای وابسته را انجام می‌دهد.

 
1
 آرشیو
  
از تا

< >