آزمایشگاه ویرومیکس

1402/10/30 0:0
سلولی و مولکولی

 Techne-T512) ( PCR

این دستگاه حرارتی برای کنترل دقیق دما به منظور رونویسی از DNA و تعیین توالی طراحی شده است.

Nano drop spectrophotometer ND-1000:

دستگاه فوق قادر به تعیین غلظلت اسید های نوکلِیک ‌DNA ,RNA در کمترین زمان ممکن است.

 

Real time pcr(Corbett):

 

 

 

:BD Facscalibur

دستگاه فلوسایتومتری تک لیزره جهت شناسایی CD مارکر های سطح سلولی

 

دستگاه تصویر برداری از ژل Plus FGP-500

دستگاه تصویربرداری از ژل الکتروفورز برای مشاهده DNA ,RNA در آزمایشگاه سلولی ومولکولی برای مستند سازی و آنالیز ژل های الکتروفورز مثل اتیدیوم بروماید ، سایبرگرین تحت اشعه uv

 

 

هود لامینار کلاس II و انکوباتور جهت کشت سلولی

کلمات کلیدی:
کشت.PCR.سلولی    

تاریخ بروز رسانی:   30 دی 1402

تعداد بازدید:   ۴

 


چاپ
< >